GRÄSMATTESKÖTSEL

Skötsel av vår Gräsmatta


Att sköta om en gräsmatta kräver en hel del tid och kunskap. Det finns en mängd information om hur du lyckas bäst med din gräsmatta beroende på just dina förutsättningar. 
Vi har lyssnat på flertalet tips och råd och försökt skapa en egen uppfattning på hur vår matta ska skötas. 

Att inte starta för tidigt på våren utan låta marken värmas upp till rätt temperatur innan vi lägger ut lite näring för gräset. 

Vi luftar mattan regelbundet, dressar för att få en mer dränerande profil, sparsam bevattning. 


Dressning med sand är något vi gör vid ett par tillfällen under säsongen och då varvar vi sand med vanlig topdress. Sanden får inte vara för kompakt utan ska helst vara sand avsett för just dressning.

Under säsongen stödsår vi med nya frön i samband med dressningen samt att vi har ett väl arbetat upplägg på hur mattans ska förses med näring. Jordprov hjälper till att se vilket behov just vår matta har av olika ämnen. 

Då marken rör sig hela tiden uppstår det nya insjunkningar i mattan som då lättast kan utjämnas genom dressning.

Till hjälp vid dressning av mattan kommer vår lastare och dress-spridare. Jobbet går snabbare och är heller inte så tungt. 

Efter utspridd dress så är dressrakan ett bra hjälpmedel för att få dressen ner till markytan och lägga sig ovan de nya frön som vi innan dressen lagt ut, vi vältar så att gräsfröna får god kontakt med jorden. Vattnar för att hålla marken fuktig under en tid men då sparsamt med vatten för att bara hålla gräsfröet fuktigt.  

I övrigt under säsongen vid längre torrperioder vattnar vi mattan och då med riklig mängd vatten från egen brunn, att enbart fukta ytan gör att gräsets rötter inte längre vill fortsätta växa nedåt i profilen.


Klipper gräset gör vi regelbundet och under de kraftigast växtperioderna så kan klippning krävas både morgon och kväll så länge vi inte låter roboten göra jobbet. Till helgen så tar vi fram cylinderklipparen som överlägset ger det bästa resultatet för mattan. Vi gillar ränder och gör mönster i mattan genom att köra med cylinderklipparen som lägger gräset ned åt det håll man kör. När vi då kör i motsatt riktning så läggs gräset åt andra hållet så ljuset och skuggorna ger ett fint mönster i mattan. 

Allett Buckingham är vår motordrivna cylinderklippare som klarar klippa ned gräset en bit under 10mm men att tänka på är att inte klippa mer än 1/3 av gräsets längd vid varje tillfälle man klipper. Gräsklippets vara eller inte är en bra fråga. Klippet innehåller en stor mängd näring som underhåller mattan, samtidigt kan även klippet innehålla stora mängder frön från ex. Vitgröe och vill man som vi inte öka på mängden vitgröe gör man bäst att samla gräsklippet och lägga det på komposten. För att få ett bra resultat med en cylinderklippare så underlättar det att marken vara någorlunda plan vilket dressningen hjälper till med. 


Jorden och profilen behöver vara tillräcklig tjock för att gräset ska må bra och kunna tillgodose sig näring och vatten. En för kompakt jord gör att gräset inte trivs bra men då kan man luckra upp jorden genom att man luftar den. Det görs bäst med hålpipsluftning som tar bort kompakt jord och bildar håligheter i profilen. Hålbilden som vi fyller med sand gör då även att mattan får en bra dränering och man slipper stående vatten.

Över tid så luckras därmed profilen upp och vi får en bättre förutsättning för plantan att trivas över hela mattan.

Sparsamt vattnar vi mattan även om gräset har stort behov av just vatten. För mycket vatten gynnar tillväxten av icke önskvärt gräs såsom ex. Vitgröe. Detta avhjälpas med produkter såsom vätmedel som behåller fuktigheten i jorden över en längre tid utan att man behöver tillföra nytt vatten.